Przejdź do treści
Żłobek Miejski w Imielinie
Żłobek Miejski w Imielinie 2
Przejdź do stopki

Cennik

Treść

 

Na podstawie uchwały NR LX/418/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Miasto Imielin


 

Miesięczna wysokość opłat za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 1 300 złotych.

Za każdą dodatkową godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennego pobytu dziecka pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.
Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 14 zł.


 

Warunki częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat:

 

Obniżenie o kwotę 600 złotych przysługuje dzieciom, które wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie Miasta Imielin.
 

Obniżenie o kwotę 200 złotych przysługuje na drugie i kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego zamieszkałego na terenie Miasta Imielin, uczęszczające do Żłobka.

 

 

13146